Livet omkring Svendborg Havn

Podcast  og videofortællinger fra Svendborgs ambassadører

Livet omkring Svendborg Havn

»LYSFESTEN« er en tradition, der blev grundlagt under navnet »Lysregatta«. Det skete ved broerne omkring Frandsens Hotel og Christiansminde i slutningen af 1800-tallet. Dengang var promenadestien et mylder af festklædte svendborgensere på fridage. Begrebet weekend var endnu ikke opfandt, så det var kun på helligdage og ikke såkaldt søgnedage, der blev promeneret i det nyeste skrud.
Det var især det såkaldt »bedre borgerskab«, der benyttede området ved Christiansminde.  Begrebet bedre borgere var, dengang som nu, målt i kroner og øre samt den sociale status, som Gud Mammon tildeler de udvalgte dyr i fåreflokken.
Folk af stand – og dermed også arbejderstanden – valgte deres samlingssted i Høje Bøge, der dengang var lystskov med restauration og et lystigt familieliv.
Fagbevægelsen var også flittig bruger af lystskovene under de høje bøge.

WWW.BEKKERBOOK.DK

Som abonnent på Svendborg Podcast har du op til 50% rabat på forlagets bøger.