Med den nysgerrige Mikrofon i Israel

Med den nysgerrige Mikrofon i Israel

Hvorfor fejrede Deborah ikke jul? https://lydenafsvendborg.dk/wp-content/uploads/2019/12/Deborah.mp3 https://lydenafsvendborg.dk/wp-content/uploads/2019/12/Intro-tribini.mp3 Du kender Deborah fra gruppen SvendborgHistorier. Men hvorfor tog den. unge pige fra Svendborg...