Fra sandbanke til industrisamfund

Siden Frederiksøen i 1800-tallet forandredes fra en sandbanke i Sundet til industrisamfundets produktionsanlæg, er udviklingen illustreret med de to alu-plancher i Herrens Vingaard herunder. Min seneste bog, »Krigen om Øen«, skaber for første gang en samlet fortælling om den kolossale udvikling af Svendborgs havneområder og Frederiksøen op til og under Den første Verdenskrig.

Bogen koster 299 kr., men er med i skolepengene til »Fynsk for Begyndere« på 200 kr.  (Som det fremgår, er der ikke regning på skoleskemaet..!)